Theo điều 72 luật SHTT, nhãn hiệu có thể được bảo hộ nếu đáp ứng điều kiện cụ thể. Một trong những điều kiện đó quy định nhãn hiệu phải là dấu hiệu có thể nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa. Theo đó, nhãn hiệu có thể đăng ký cho những yếu tố dưới đây:

Có thể đăng ký nhãn hiệu cho những yếu tố nào?

Tên thương hiệu

Đây là phần quan trọng nhất của nhãn hiệu. Tên thương hiệu phải được xác định rõ ràng và không được trùng lặp với bất kỳ nhãn hiệu đăng ký nào khác. Tên thương hiệu có thể bao gồm các yếu tố như chữ cái, số, và một số ký hiệu đặc biệt.

Biểu tượng hoặc logo

Ngoài tên thương hiệu, các doanh nghiệp cũng có thể đăng ký các biểu tượng hoặc logo riêng biệt như một phần của nhãn hiệu. Điều này đặc biệt quan trọng nếu biểu tượng hoặc logo đó là một phần quan trọng của thương hiệu.

Slogan hoặc khẩu hiệu

Nếu doanh nghiệp sử dụng khẩu hiệu hoặc slogan đặc trưng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, họ có thể đăng ký khẩu hiệu hoặc slogan đó như một nhãn hiệu. Slogan hoặc khẩu hiệu này sẽ phải độc đáo và không được sử dụng rộng rãi bởi các đối thủ cạnh tranh.

Màu sắc

Một số thương hiệu cũng có thể sử dụng màu sắc cụ thể để phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của họ với sản phẩm hoặc dịch vụ của các bên khác. Theo đó, các doanh nghiệp có thể đăng ký màu sắc hoặc sự kết hợp của các màu sắc cụ thể nếu nó đóng vai trò quan trọng với thương hiệu.

Âm thanh

Nếu doanh nghiệp có những đoạn âm thanh độc đáo hoặc các đoạn nhạc được sử dụng như một phần của thương hiệu, họ có thể đăng ký yếu tố đó như nhãn hiệu âm thanh.

Lưu ý rằng để đăng ký nhãn hiệu, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về khả năng phân biệt của nhãn hiệu và không vi phạm quyền nhãn hiệu của bên khác. Thông qua việc đăng ký nhãn hiệu, các doanh nghiệp có thể bảo vệ tên thương hiệu và các yếu tố khác khỏi việc bị sử dụng trái phép hoặc bị sao chép bởi bên khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Từ đó giúp thương hiệu nâng cao uy tín cũng như giá trị.